เหตุผลที่คนเราควรเล่นกีฬา

By | มิถุนายน 19, 2020

การเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่มีปะโยชน์ เพราะนอกจากจะทำให้เราได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วนั้นการเล่นกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงได้อีกด้วยและเหตุผลที่คนเรานั้นควรเล่นกีฬาก็มีมากมายและแต่ละคนนั้นมักจะมีเหตุผลที่หันมาเล่นกีฬาแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน โดยการเล่นกีฬานั้นคนส่วนใหญ่มักจะมีเหตุผลในการเล่นเสมอเพราะเหตุผลนั้นเปรียบเสมือนจุดประสงค์ที่นำพาพวกเขาเหล่านั้นไปสู่ยังเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเอง

เหตุผลถึงแม้จะมีเหตุผลที่คนเรานั้นตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเหตุผลในการที่จะเล่นกีฬาที่มากมาย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นก็มักจะมีเหตุผลใหญ่ๆอยู่เพียงไม่กี่เหตุผล เช่นเล่นกีฬาเพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอดหรือการทำเป็นอาชีพในอนาคต ซึ่งเหตุผลนี้มักเป็นเหตุผลที่คนเล่นกีฬานั้นจะต้องรู้ตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก เพราะการที่จะเป็นนักกีฬาได้โดยส่วนใหญ่นั้นมักจะต้องมีการฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณืมาตั้งแต่เด็กนั่นเอง  แต่แน่นอนว่าเหตุผลในการเล่นกีฬานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอด้วยตอนเด็กอาจจะคิดว่าที่เล่นเล่นกีฬานั้นเหตุผลเพราะอยากจะเป็นนักกีฬา แต่พอมเอเราโตขึ้นมีการะบวนการทางความคิดที่มากขึ้น เราอาจจะมีเหตุผลในการเล่นกีฬาที่ต่างไปได้นั่นเอง

เมื่อโตขึ้นแล้วนั้นเหตุผลที่เรามักจะใช้เสมอในการเล่นกัฬานั้นไม่เพื่อความผ่อนคลายก็เพื่อร่างกายที่แข็งแรง เพราะในผู้ใหญ่แล้วนั้นก็คงจะไม่ไดเมีความคิดที่จะเล่นกีฬาเพื่ออนาคตอย่างแน่นอนเพราะช่วงเวลาที่จะใช้เหตุผลนั้นได้คือช่วงเวลาที่เป็นเด็กนั่นเอง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มการผ่านล่วงเลยมาแล้วนั่นเอง และหลายคนก็มักจะใช้เหตุผลดหล่านี้คือเพื่อความผ่อนคลายและร่างกายแข็งแรงเป็นเหตุผลในการเล่นกีฬานั่นเอง และถือว่าเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลอย่าวมาก เพราะเมื่อเราโตขึ้นแล่ะอยๆแก่ลง ร่างกายเราก็มีส่วนที่สึกหลอไปตามกาลเวลาทำให้บางครั้งกีฬาบางเภทก็สามารถที่จะเยียวยาความสึกหลอของร่างกายในจุดนั้นๆได้

ไม่ว่าเหตุผลต่างๆในการที่จะเริ่มเบ่นกีฬานั้นคืออะไร แต่แน่อนว่าการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่หากเริ่มเร็วมากเท่าไหร่ก็จะสามารถทำให้เรานั้นแข็งแงและได้รับประโยชน์จากกีฬามากเท่านั้นนั่นเองดังนั้นแล้วเราทุกคนควรที่จะหาเหตผลสักหนึ่งข้อเพื่อเป็นเหตุผลให้เรานั้นได้เริ่มเล่นกีฬาลออกกำลังกายได้แล้วและถ้าหากสามารถเริ่มได้เร็วร่างกายของเรานั้นก็จะแข็งแรงมากขึ้นและการเล่นกีฬาต่างๆนั้นยังเป็นสิ่งที่สามารถนำพาเราไปยังสังคมใหม่ๆที่เรานั้นไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนอีกด้วย

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  Holiday Palace