ความเครียดที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาฟุตบอล

By | มิถุนายน 24, 2022

นักกีฬาฟุตบอล จากรายงานพบว่าผู้เล่นฟุตบอลอาชีพของออสเตรเลียประสบกับความเครียดเรื้อรังที่แสดงออกถึงอาการป่วยทางจิต จำนวนมาก การตรวจสอบผลกระทบของความเครียดทางจิตใจที่มีต่อการเล่นของนักกีฬามืออาชีพตลอดฤดูกาล AFL ตลอดหนึ่งฤดูกาล ในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะว่าการรายงานตนเองสามารถทำได้

โดยนักกีฬาที่อาจไม่ได้รายงานอย่างตรงไปตรงมา การรวมไบโอมาร์คเกอร์เช่นคอร์ติซอลนอกเหนือจากการวัดความเหนื่อยล้าและการนอนหลับที่รายงานด้วยตนเองซึ่งอนุญาตให้มีความตรงไปตรงมาและความละเอียดในการประเมินซึ่งเป็นความเครียดทางสรีรวิทยา

 ผลการวิจัยนี้เป็นหลักฐานสนับสนุนว่ามีความแตกต่างอย่างมีสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในความไวของสิ่งที่เกิดขึ้นทางจิตสรีรวิทยาของความเครียดนั้นและมาตรการการรายงานตนเอง ในเรื่องความเหนื่อยล้าและการนอนหลับนั้นในการตีความการตอบสนองความเครียดของนักกีฬามืออาชีพในช่วงฤดูการแข่งขัน

ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สำคัญรวมถึงการจัดประสิทธิภาพของบุคคลด้วย โดยระดับที่มีการแจ้งจากนักกีฬานั้นพบว่าแต่ละตัวที่ต่ำกว่าจะแจ้งให้ทราบถึงโอกาสที่นักกีฬาจะมีอันดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในระหว่างการแข่งขัน 

จากการปฏิบัติในปัจจุบันของการใช้มาตรการการรายงานตนเองเป็นการวัดความเครียดของนักกีฬา ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นความถูกต้องของการประเมินเพื่อการคำนวและวิเคระห์ประสิทธิภาพของนักกีฬาซึ่งไม่ได้ระบุผ่านมาตรการการรายงานตนเองที่ใช้

แม้จะมีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับปานกลางระหว่างการนอนหลับและความเหนื่อยล้า การนอนหลับและความเหนื่อยล้าไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ แม้ว่าการนอนหลับมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของร่างกายนักกีฬาอย่างมากก็ตาม แต่การนอนหลับไม่ดีไม่ได้บ่งบอกถึงความเครียดเสมอไป

ในทางตรงกันข้าม เป็นตัวบ่งชี้เฉพาะของระบบประสาทอัตโนมัติ จึงเชื่อมโยงโดยตรงกับการตอบสนองต่อความเครียดทางสรีรวิทยาด้วย   สล็อตคาสิโนออนไลน์    ซึ่งสามารถแสดงออกได้จากการฟื้นตัวที่อาจจะเป็นอันตราย การฝึกฝนมากเกินไปและความเครียดทางจิตใจที่มีอยู่แล้ว 

ในการศึกษานี้อาจไม่เพียงพอสำหรับการติดตามความเครียดของนักกีฬาอย่างแม่นยำตลอดทั้งฤดูกาล มาตรการการรายงานตนเองที่สร้างขึ้นเองภายในอาจถูกลบออกจากความสามารถในการติดตามตามที่ตั้งใจไว้ ดังนั้นการขาดความเข้มงวดในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้สามารถนำไปสู่นักกีฬาที่กำลังประสบกับระดับความเครียดที่ผิดปกติ

ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้างด้วย เราจึงเห็นได้ว่าอาชีพการเป็นนักกีฬานั้นจะต้องมีการสำรวจและวัดผลอย่างสม่ำเสมอ เพราะสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่อาจจะกระทบต่อจิตใจและร่างกายในระยะยาวด้วย แต่อย่างไรก็ตามความเครียดไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นต้นเหตุทั้งหมด

แต่ความเหนื่อยล้าก็เป็นสิ่งที่อาจจะมาในรูปแบบที่อาจจะก่อให้เกิดความเครียดได้นั่นเอง อย่างไรก็ตามการหาคำตอบในความเครียดของนักกีฬาอาชีพนั้นก็ยังคงมีการวิเคราะห์และหาวิธีเพื่อป้องกันกันต่อไปในวงการกีฬา